Zonguldak Valiliği
Zonguldak Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Zonguldak Valiliği
Zonguldak Valiliği
Mevzuat

İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporu   iş ve işlemlerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2008 tarih, 10337 sayılı genelgesi ve Bakanlığımızın 28.09.2011 tarih ve 102732 sayılı genelgesi  kullanılır.