Zonguldak Valiliği
Zonguldak Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Zonguldak Valiliği
Zonguldak Valiliği
Kooperatifler İle İlgili Form ve Raporlar

KOOPERATİFLERİN DİKKATİNE:

GENEL KURUL YAPMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARDA

GENEL KURULUN YAPILACAĞI YERİN;

MAHALLE, CADDE , SOKAK, BİNA NUMARALARININ, YAZILMASINA…

GENEL KURUL YAPILACAK YERİN BELİRLENMESİNDE:

 
İLETİŞİMİN SAĞLANABİLMESİ İÇİN
SABİT VE CEP TELEFON NUMARASI İLE
HABERLEŞECEK YETKİLİNİN İSMİNİN
TALEP YAZISINDA BELİRTİLMESİNE, DİKKAT EDİLMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR
GENEL KURUL ÖNCESİ VE SONRASI
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERİLECEK EVRAKLAR
 

GENEL KURUL ÖNCESİ;

1- Genel kurul için temsilci talebi dilekçesi (Genel kuruldan en az 15 gün önce)
2- Çağrı için alınan kararın örneği (Noter onaylı veya yönetim kurulunca aslı gibidir imzalı örneği)
3- Çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösterir belge veya gazete (Ticaret Sicil Müdürlüğünden, bir önceki yıl genel kurul evraklarının tescil edilip edilmediğini gösterir belge)
4- Toplantı gündemi (Noter onaylı veya yönetim kurulunca aslı gibidir imzalı örneği)
5- Vezne alındısı makbuzu (Temsilci ücreti, hafta içi 36.50TL, hafta sonu 73.00 TL lik dekont aslı)
6- Sicil Tasdiknamesi, (Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak)
7- Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu (Yönetim kurulunca imzalı)
8- Denetim kurulu raporu (Denetim kurulunca imzalı)
9- Kooperatif bilgi formu, (Yönetim kurulunca imzalı)
 

GENEL KURUL SONRASINDA;

NOT : Toplantıya Müracaat dilekçesi ve ekleri Kooperatifler Kanununun 45. ve Anasözleşmenin 30.Maddesine istinaden toplantıdan 15 gün önceden İl Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

 

1- Çağrı listesi (Genel Kurul tarihinden 32 gün önce ortaklara tebliğ edilmiş Noter onaylı veya yönetim kurulunca imzalı liste)
2- Toplantı tutanağı aslı (Divan başkanı, katip üyeleri ve bakanlık temsilci imzalı)
3- Hazirun cetveli (Yönetim kurulu, divan başkanı, katip üyeler ve bakanlık temsilcisi imzalı liste)
4- Bilanço ve gelir-gider cetveli (yönetim kurulunca imzalı )
5- Bilanço için 26.65 TL damga vergisi makbuzu aslı
6-Gelir gider tablosu 12.95TL. damga vergisi makbuzu aslı
7- Yevmiye defterinin son kayıt ve noterce yapılan kapanış tasdikli sayfası, (Noter onaylı )
8- Kooperatif ve üst kuruluşları genel durum bildirim formu

 

FORM, DİLEKÇE VE RAPOR ÖRNEKLERİ