Zonguldak Valiliği
Zonguldak Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Zonguldak Valiliği
Zonguldak Valiliği
6306 Sayılı Kanun,Uygulama Yönetmeliği ve Tebliğler
- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun için TIKLAYINIZ.
 
- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.
 
- Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve kaynak Aktarımı Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.
 
- 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararı için TIKLAYINIZ.
 
- Kamunun Mülkiyetinde veya Kullanımında Olan Yerlerde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlan Edilmesinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliği için TIKLAYINIZ.