"Zonguldak Merkez ve Kilimli İlçeleri Karayolu ve Park Amaçlı1 /5000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı"
13 Mart 2017
 
T.C
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 
 
 
 
ASKIYA ALMA TUTANAĞI
 
 
 
            T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 28/02/2017 tarihinde onaylanan “Zonguldak Merkez ve Kilimli İlçeleri Karayolu ve Park Amaçlı1 /5000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı” 13/03/2016 tarihinde Valilik binası 4. Kat, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün web sitesinde (www.csb.gov.tr/iller/zonguldak) 1(bir) ay süre ile Zonguldak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.
 
 
13/03/2017
 
 
 
 
        Mustafa ÖZMEN                                                          Utku BAŞAR
Çevre ve Şehircilik İl Müdür V.                                           Şehir Plancısı