Zonguldak Kentsel Dönüşüme duyarsız kalmadı
18 Aralık 2013

İlimizde bugüne kadar toplam 27 vatandaşımız, riskli gördükleri yapılarının tespitlerini yaptırmış ve İl müdürlüğümüze raporlarını sunmuşlardır. İl müdürlüğümüz teknik elemanlarının raporları değerlendirmesi neticesinde binaların Riskli olduğu kanaatine varılmıştır. Toplam 5 bina da yıkım işlemleri gerçekleşerek bunlardan 2 tanesi yeni bina inşaatına başlamışlardır. Binası riskli bulunup gerekli yasal süresini tamamlayanlar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine Yönelik Kanun kapsamında yaptırarak kanun da yer alan; - Belediyelere ve tapuya ödenecek tüm harç ve ücretlerden (otopark ücreti dahil) muafiyet - Bina sahiplerine daire başı aylık 500 kira yardımı veya kredi desteği - Binada kiracı olanlara bir defaya mahsus 1000 lira taşınma yardımı Gibi teşviklerden yararlanmaya başlamışlardır.