ZONGULDAK ili KARADENİZEREĞLİ, ilcesi Zonguldak İli, Karadeniz Ereğli İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi 118 Ada, 39 Parsel mevkiinde ÇED OLUMLU
01 Şubat 2018
ZONGULDAK ili KARADENİZEREĞLİ, ilcesi Zonguldak İli, Karadeniz Ereğli İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi 118 Ada, 39 Parsel mevkiindeki Ereğli Ünallar Metal Nak. İnş. Müt. Den. San.ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tesisi ve Tehlikesiz TAT projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; ZONGULDAK Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de ZONGULDAK Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.