ZONGULDAK İLİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLANI
19 Temmuz 2017
ASKIYA ALMA TUTANAĞI
 
 
06.07.2017 tarihinde onaylanan Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 19.07.2017 tarihinde Zonguldak Valilik Binası 4. Kat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün web sitesinde (www.csb.gov.tr/iller/zonguldak) 30 (otuz) gün süre ile Zonguldak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.
 

                                                             19.07.2017