“YERBİS Uygulamaları” Konulu Eğitim
14 Mayıs 2018

 644 sayılı KHK ve Bakanlığımızın 28.09.2011 tarih ve 102732 sayılı genelgesi gereğince; İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının inceleme ve onay işlemleri Bakanlığımız ve İl Müdürlüklerimiz tarafından yürütülmektedir.

     İmar Planına Esas Yerbilimsel Etütlerine ait veri giriş ve iş süreçlerinin CBS tabanlı bir ortamda yürütülmesi, verilerin ortak bir sistemde depolanması amacıyla hazırlanan "Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi" nin (YERBİS) kullanıma açılmasına yönelik çalışmalara Bakanlığımızca devam edilmektedir.

     Bakanlığımızın 18.04.2018 tarih ve 69532 sayılı talimat yazısı gereği; 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Plana Esas Yerbilimsel Etütlerine ait tüm iş süreçleri CSB tabanlı YERBİS sistemi üzerinden yürütüleceğinden,

 Müdürlüğümüzce, İlimiz kapsamında plana esas yerbilimsel etüt işlerini yapan müellif firma mühendislerine yönelik “YERBİS Uygulamaları” konulu eğitim toplantısı düzenlenmiştir.