Resmi Gazetede 6 Haziran 2018 tarihinde Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar yayınlanmıştır.
Resmi Gazetede 6 Haziran 2018 tarihinde  Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar yayınlanmıştır.
06 Haziran 2018

İmar Barışı Usul ve Esaslarına ilişkin kurum içi bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.