Zonguldak Valiliği
Zonguldak Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Zonguldak Valiliği
Zonguldak Valiliği
MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGE NUMARASI VE GEÇİCİ USTALIK BELGESİ İ#
Yetki Belgesi İşlemleri
Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası Verilmesi İşlemi:
16.12.2011 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine istinaden, ilimizde ikamet etmekte olan gerçek (şahıs) ve tüzel kişilere (şirketler), yapı müteahhidi yetki belgesi numarası, Müdürlüğümüzce verilmektedir.
 
Gerçek kişi (şahıs adına) müracaat evrakları:
Dilekçe (Ek:1)
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu (Doldurulup imzalanacak)(Ek:2)
Kayıtlı olduğu meslek odasından, müracaat yılı içinde alınmış, Meslek Odası Kayıt Belgesi (aslı)
 
Tüzel Kişi (Şirket adına) müracaat evrakları:
Dilekçe (Ek:1)
Kayıtlı olduğu meslek odasından, müracaat yılı içinde alınmış, Meslek Odası Kayıt Belgesi (aslı)
Şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (aslı)
 
Geçici Ustalık Belgesi Verilmesi İşlemi:
16.12.2011 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine istinaden, geçici ustalık belgesi, ilgili idaresince (Belediye) veya Müdürlüğümüzce verilmektedir.
 
Müdürlüğümüze müracaatlarda:
Dilekçe (Ek:3)
Daha Önce yanında çalışılan Müteahhitçe düzenlenmiş referans mektubu (16.12.2010 tarihinden önce olacak şekilde) ya da sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge
1 adet vesikalık fotoğraf. (arkasında kişi ad-soyadı yazılacak)