KYS YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI
11 Mayıs 2017

2016 yılı Kalite Yönetim Sistemi ile ilgli yapılan çalışmaların ve 10-21.04.2017 tarihlerde yapılan iç Tetkik Denetimlerinin değerlendirilmesi amacıyla İl Müdürümüz, Müdür Yardımcılarımız, Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi, Kys Koordinatörü, Şube Müdürlerimiz ve Kalite Yönetim Sistemi Birim sorumluların katılımıyla 11.05.2017 tarihinde Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı yapılmıştır.