Halkın Katılımı Toplantısı
10 Temmuz 2017
İ    L    A   N
 
      Borcam Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından Zonguldak İli Karadeniz Ereğli İlçesi, Kandilli ve Gökçeler Beldesi, Alacaağzı Mevkiinde 72582 ruhsat numaralı sahada yapılması planlanan "İR:72582 (ER:1155435) Numaralı Silis Kumu Ocağı Kapasite Artışı ve Cevher Zenginleştirme Tesisi" projesi ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği’nin 9. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, faaliyet hakkında halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla Halkın Katılımı Toplantısı yapılacaktır.
 
        İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
 
 
 
Toplantının Yapılacağı;
                       
Tarih       :20.07.2017
Saat         :14:00
Yer          :Zonguldak İli, Kdz. Ereğli İlçesi,
         Gökçeler Beldesi Gökçeler Köy Kahvehanesi