Halkın Katılımı Toplantısı
02 Mayıs 2017
İ    L    A   N
 
 Çates Elektrik Üretim A.Ş. tarafından İlimiz Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi Mevkii'nde Çates Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Çates Derin Deniz Deşarjı projesiile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği’nin 9. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, faaliyet hakkında halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla Halkın Katılımı Toplantısı yapılacaktır.
 
        İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
 
 
Toplantının Yapılacağı;
                       
Tarih       :09.05.2017
Saat         :14:00
Yer          :Zonguldak İli Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi
                          Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:52
                 Çatalağzı Belediyesi Düğün Salonu