HALKIMIZA DUYURULUR (DÖNER SERMAYE FATURA SİSTEMİ )
17 Ocak 2017
Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinin faturalandırılması amacıyla kullanılan Merkezi Fatura Yönetim Sistemi, Sayıştay Başkanlığı'nın ve İç Denetim Birim Başkanlığı'nın görüş ve önerileri doğrultusunda güncellenerek 01/01/2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
Vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla gelirlerin tahsiline yönelik başvurular telefon, e-posta ve faks yoluyla YA DA http://basvuru.csb.gov.tr adresinden alınabilecektir.
Faturalandırma ve kıymetli evrak işlemleri için; Dilekçe aslı,yetkili kişinin adı soyadı-tatbik imzası,kimlik fotokopisi ve Banka dekontu ile Kurumumuza başvurmaları esasdır.
Fax ile gönderilen dilekçeler kabul edilmemektedir.
Muhasebe Birimi : 0372 252 12 64 - 5416
Şube Müdürü      : 0372 252 12 64 - 5417
Çevre ve Çed Şb. Müdürlüğü: Tuğba İLBAN, Tarık ÖZENÇ   : 0372 252 12 64 - 5427