EGZOZ GAZI EMİSYON PULU VE RUHSATI SATIŞI HAKKINDA
05 Eylül 2017

 Egzoz Gazı Emisyon kontrolü Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesine göre; 01.09.2017 tarihinden sonra tüm istasyonlardan TS 13231 almış olma şartı aranaca, TS 13231 standardını almamış istasyonlar kapatılacaktır.

Bu nedenle; Müdürlüğümüze Egzoz gazı emisyon pul ve ruhsatı satış başvuruları;

TS 13231 belgesi, dekont ve dilekçe ile yapılacaktır.