ASKIYA ALMA TUTANAĞI
16 Ocak 2017
ASKIYA ALMA TUTANAĞI
 
 
 
            T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 04/01/2017 tarihinde onaylanan “Zonguldak İli Kozlu İlçesi, Tepeören Mevkii Nazım ve Uygulama İmar Planı” 17/01/2016 tarihinde Valilik binası 4. Kat, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün web sitesinde (www.csb.gov.tr/iller/zonguldak) 1 ay süre ile Zonguldak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.
 
 
17/01/2017
 
 
 
 
        Mustafa ÖZMEN                                                          Utku BAŞAR
Çevre ve Şehircilik İl Müdür V.                                           Şehir Plancısı